Vol468嫩模奈沐子私房薄透上衣真空无内激凸朦胧肉丝秀翘臀诱惑写真67P奈沐子画语界

Vol468嫩模奈沐子私房薄透上衣真空无内激凸朦胧肉丝秀翘臀诱惑写真67P奈沐子画语界

若肿高痛,便利调和,邪在表也,宜表散之。丹溪云∶欲发疮疹,先身热惊跳搐搦,此非惊风,宜用发散之药。

若母有病,致儿患者,子母并服。六腑不和,留结为痈。

每服二三十丸,空心白汤下。 若遍身作痛,壮热烦躁,作渴饮冷,大便秘结,小便涩滞,喘嗽等症,宜用此方。

一小儿十四岁,痘后劳而喉喑头晕,脉洪数而无力,恶寒发热,大便欲去而不去,余谓元气下陷也,宜用益气汤,不悟,乃杂用疏导之药,泄泻不止而殁。不信,仍用前药,后果殁。

卧惊多魇,血不归源也,用真珠母丸。不信,仍攻邪气,诸症蜂起,余先用五味异功散加升麻、干姜、肉桂,脾气稍健,又用异功散、八珍汤而溃;却间服大防风汤、地黄丸而痊。

急服地黄丸,以防变黑归肾,乃克有济。误用轻粉者,亦以前药解之。

Leave a Reply